the intellectuals and the masses - john careyDit is het boek waar ik het eerder deze week over had. John Carey, toen Merton Professor of English aan Oxford, shook the academy toen hij in 1992 een onderbelicht aspect van de modernistische beweging bloot legde: haar dedain voor de lagere burgerij. Carey’s stelling: om zich te onderscheiden van de massamens zagen literatoren zich genoodzaakt complexere boeken te schrijven.

Carey trapt af met de klassieke beschrijving […]Als er een ding opvalt aan lijstjes met de vijftig of honderd Beste Boeken van de Eeuw die op internet circuleren, is het hun grote inwisselbaarheid. Ze vallen verdacht goed samen met de handboeken Literatuurgeschiedenis die in mijn kast staan. Hun snobappeal is groot. De Britse iconoclast John Carey wou daar iets aan doen. Toch biedt Pure pleasure : a guide to the twentieth century’s most enjoyable books veel […]