Het heeft een poos geduurd eer ik me heb willen wagen aan de literaire beschouwingen van Coetzee. Hoe hoog ik ‘m ook inschat als romancier. Ooit noemde Coetzee Hugo Claus, die hij nochtans in het Nederlands kan lezen, “not a great lyricist” en dat vond ik een onzinnige gedachte.

Ik ga er althans vanuit dat Coetzee met “lyricist” doelt op het welluidende karakter dat poëzie kan hebben — de dichter als […]Ik heb het punt bereikt dat ik recensenten niet meer nodig heb als voorproevers. Zeker nu in kranten nooit meer gerept wordt van titels die nog niet vertaald zijn. Als ik een indruk wil krijgen van een boek, dan lees ik het zelf wel. Hoewel, voor contemporaine Engelse fictie, een productie die niet te overzien valt, ligt dat anders. Dan ben ik blij met […]